Madness Phenomenon in Terms of Cultural Difference (Its Reflection upon the American Cinema and Turkish Cinema)


Creative Commons License

Hancıgaz E.

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.24, no.Özel Sayı, pp.313-329, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 24 Issue: Özel Sayı
  • Publication Date: 2020
  • Journal Name: Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
  • Journal Indexes: Academic Search Premier, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.313-329
  • Erzincan Binali Yildirim University Affiliated: Yes

Abstract

Despite being fictional, cinema that is a branch of art takes its source from society and individual. It creates a new story by adapting the matters, which it observes from the reality of life, to its own rules. It provides the audience with a different framework through difference talents, positions, and manners it attributes to the characters brought into being by it. Sometimes universal matters concerning crowded masses and sometimes routine matters of daily life are observed on the movie screen. Cinema, which is not considered apart from society and social problems like the other branches of art, tries to understand and tell human. Mental disorders have always been a matter that is thought about in every society. Cinema has treated mental disorders sometimes directly and sometimes indirectly. In this descriptive and interpretative study that has been carried out in the light of quantitative data, it is aimed to compare the manner of addressing mental disorders in the selected films in the American and Turkish cinemas.

Bir sanat dalı olan sinema, kurgusal olmasına rağmen kaynağını toplumdan ve bireyden alır. Hayatın gerçekliğinden müşahede ettiği mevzuları, kendi kurallarına uygun hale getirerek yeni bir hikâye oluşturur. Vücuda getirdiği karakterlere yüklediği farklı yetenekler, konumlar ve biçimler ile seyircilere farklı bir çerçeve sunar. Beyaz perdede, bazı zamanlar kalabalık kitleleri ilgilendiren evrensel konular, bazen de gündelik hayatın rutinleri görülmektedir. Diğer sanat dalları gibi toplumdan ve toplumun sorunlarından ayrı düşünülmeyen sinema, insanı anlamaya ve anlatmaya çalışmaktadır. Akıl hastalıkları her toplumda ve her zaman üzerinde düşünülen bir konu olmuştur. Sinema ise akıl hastalıklarını bazen doğrudan bazen de dolaylı olarak konu etmiştir Betimleyici ve yorumlayıcı nitelikte olan ve aynı zamanda nicel veriler ışığında gerçekleşen çalışmada, seçilmiş filmlerde akıl hastalıklarının Amerikan ve Türk sinemasında ele alınış biçiminin karşılaştırılması hedeflenmiştir.