Bariatrik Cerrahide Hemşirelik Bakımı


AYDIN E., BULUT H.

KORUYUCU HEKİMLİK BÜLTENİ, vol.13(1), pp.77-82, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Review
  • Volume: 13(1)
  • Publication Date: 2014
  • Journal Name: KORUYUCU HEKİMLİK BÜLTENİ
  • Page Numbers: pp.77-82
  • Erzincan Binali Yildirim University Affiliated: Yes

Abstract

Abstract Obesity is caused by increased amounts of fatty tissue in the body and increasingly common

serious health problem. The prevalence of obesity is increasing in all age groups throughout the world.

This increase in the rate of obesity increases the incidence of obesity-related chronic diseases. In this

respect, obesity is considered a risk factor for the chronic diseases. People who are more than 30 Body

Mass Index called as obese and people who are over 40 called morbidly obese. Bariatric surgery is an

effective treatment providing in permanent weight loosing for obesity. Bariatric surgery techniques are

applied as three different types. These techniques include; limit food intake, reduce nutrient absorption

(malabsorption), and restricting food intake and malabsorption surgeries. In bariatric surgery, patient care

is becoming increasingly important at before and after surgery due to the presence of concomitant diseases

in obese patients. During this period, there are special nursing practices which include reducing the risks

in the care of patients who are candidates for bariatric surgery, preventing the development of

complications and supplying the recovery from illness as soon as possible. In this article nursing care of

obese patients before and after surgery is to be discussed. In addition, bariatric surgery, complications and

difficulties in live patients are to be examined

Obezite, yağ dokusunun vücutta fazla miktarda artması sonucu ortaya çıkan ve giderek yaygınlaşan ciddi

bir sağlık problemidir. Obezite prevelansı dünya genelinde her yaş grubunda artış göstermektedir. Obezite

sıklığındaki bu artış obeziteye bağlı kronik hastalıkların görülme sıklığını da artırmaktadır. Bu yönüyle

obezite kronik hastalıklar için bir risk etmeni olarak kabul edilmektedir. Beden Kitle İndeksi 30’un

üzerinde olan kişiler obez, 40’ın üzerinde olan kişiler ise morbid obez olarak adlandırılmaktadır. Bariatrik

cerrahi obezitede kalıcı kilo verilmesini sağlayan etkili bir tedavi yöntemidir. Bariatrik cerrahi ameliyat

teknikleri üç farklı tipte uygulanmaktadır. Bu teknikler; gıda alımını kısıtlayan, besin emilimini azaltan

(malabsorpsiyon), hem malabsorpsiyon hem de gıda alımını kısıtlayan ameliyatlardır. Bariatrik cerrahide

ameliyat öncesi ve sonrasında, obez hastaların eşlik eden hastalıklarının bulunması nedeniyle hasta

bakımının önemi artmaktadır. Bu dönemde bariatrik cerrahi adayı olan hastaların bakımında

yaşanabilecek riskleri azaltan, komplikasyon gelişmesini önleyen ve iyileşmenin en kısa zamanda

olmasını sağlayan özel hemşirelik uygulamaları yer almaktadır. Bu makalede, obez hastaların ameliyat

öncesi ve sonrası hemşirelik bakımı ele alınmaktadır. Ayrıca bariatrik cerrahi, komplikasyonlar ve

hastaların yaşayabilecekleri güçlükler incelenecektir.