The effect of the different strength trainings on the body composition of the female athletes


YÜKSEL O., ERZEYBEK M. S. , KAYA F. , GÜLAÇ M.

Turkiye Klinikleri Journal of Sports Sciences, cilt.9, ss.101-107, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 9 Konu: 3
  • Basım Tarihi: 2017
  • Doi Numarası: 10.5336/sportsci.2017-54921
  • Dergi Adı: Turkiye Klinikleri Journal of Sports Sciences
  • Sayfa Sayıları: ss.101-107

Özet

Amaç: Üniversitede beden eğitimi ve spor yüksekokulunda öğrenim gören bir grup kadın
sporcuda farklı kuvvet antrenmanlarının beden kompozisyonuna etkilerini incelemektir. Gereç ve Yöntemleri: Çalışmaya yaş aralığı 18-24 yıl olan, fiziksel olarak aktif toplam 33 gönüllü kadın üniversite öğrencisi katıldı. Antrenman programı altı hafta süreyle haftada üç gün olarak devam etti. Katılımcıların beden kompozisyonu için boy uzunluğu, beden ağırlığı, beden kitle indeksi (BKİ), deri kıvrım kalınlığı ve antropometrik çevre ölçümleri yapıldı. Beden yağ yüzdesinin belirlenmesinde Zorba formülü kullanıldı. Analizlerde, grup içi karşılaştırmalar için eşleştirilmiş t-testi (paired-samples t-test), gruplar arası karşılaştırmalar için tek yönlü varyans analizi (one-way ANOVA) kullanıldı. Çoklu karşılaştırmalar için Tukey Post Hoc testi kullanıldı. Tanımlayıcı istatistik olarak ortalama ve standart sapma kullanıldı. Bulgular: Altı haftalık antrenman programı sonrası, definasyon ve crossfit grubunun beden kompozisyonu göstergelerinden beden ağırlığı, beden yağ yüzdesi ve BKİ değerlerinin anlamlı olarak azaldığı görüldü (p<0,05). Antropometrik ölçülerde anlamlı değişim definasyon grubu için abdominal, kalça, uyluk ve baldır çevresinde, Crosfit grubu için ise uyluk ve baldır çevresinde görüldü (p<0,05). Kontrol grubu ile karşılaştırıldığında bu değişimlerin definasyon grubunda çok daha üstün olduğu gözlendi. Sonuç: Her iki antrenman programının kadınlarda beden kompozisyonuna ve antropometrik ölçümlere katkı sağlayacağı, ancak kısa sürede anlamlı etkiler elde etmede definasyon çalışmalarının daha çok üstün olabileceği görülmektedir.