Meme koruyucu cerrahi ve sentinel lenf nodu biyopsisi uygulanan hastalarda lokal-aksiller rekürrens oranı ve etkileyen faktörler


BUYUKAKİNCAK S., YÜRÜKER S. S., KOCA B., KESİCİOGLU T., ÇINAR H., EKEN H., ...More

The Medical Journal of Okmeydani Training and Research Hospital, vol.31, no.1, pp.27-33, 2015 (Peer-Reviewed Journal)