Non-contentious Judicial Proceeding of Notaries Public


Uyumaz M.

Yetkin Basım Yayım ve Dağıtım, Ankara, 2022

  • Publication Type: Book / Research Book
  • Publication Date: 2022
  • Publisher: Yetkin Basım Yayım ve Dağıtım
  • City: Ankara
  • Erzincan Binali Yildirim University Affiliated: Yes

Abstract

Türk hukukunda çekişmesiz yargı işleri, hukuki nitelik itibariyle adli- idari işlemdir. Hukuk Muhakemeleri Kanunu m. 382, f. 2 hükmünde, çekişmesiz yargı işleri tadâdi bir şekilde sayılmıştır. Ayrıca anılan Kanun’un 382 nci maddesinin 1 inci fıkrasında yer alan üç kıstastan birine veya birkaçına uyan bir iş de çekişmesiz yargı işi olarak değerlendirilecektir. Çekişmesiz yargı işleri, kural olarak mahkemelerde görülür. Ancak Türk hukukunda, bazı çekişmesiz yargı işleri, noterler tarafından da yapılmaktadır.

Tarihin her devrinde, hukuk sistemi içerisinde önemli bir yer edinmiş, hukuki güvenliği sağlama ve uyuşmazlıkları önleme fonksiyonuna sahip olan noterlik, bir kamu hizmetidir. Noterlik Kanunu’nda noterlere, mirasçılık belgesi verilmesi ve terk eden eşin ortak konuta davet edilmesi işleri tevdi edilmiştir. Öte yandan, olması gereken hukuk (de lege ferenda) açısından da bir takım çekişmesiz yargı işlerinde noterlerin görevlendirilmesi mümkündür.