Tuzla Çayında Yaşayan (Tercan-Erzincan) C. capoeta umbla’nın Bazı Hematolojik Parametreleri (MCH-MCHC) Üzerine Kentsel Atıkların Etkileri


GÜNEŞ M.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.17, pp.6-10, 2002 (Peer-Reviewed Journal)