TOPCAN SOCIETY SERVICE PRACTICES BE DONE WITHIN THE TEACHING PRACTICE COURSE?LUMA HİZMET UYGULAMALARININ ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİ İÇİNDE YAPILABİLİR Mİ?


Creative Commons License

Çetin Ö. F. , Bulut H.

6 th International Congress of Eurasian Social Sciences , Muğla, Turkey, 13 - 16 May 2022, pp.66-86

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Muğla
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.66-86
  • Erzincan Binali Yildirim University Affiliated: Yes

Abstract

The purpose of the research is to present a proposal other than taking Community service practices as a compulsory course with a graded return. For this purpose, what are the views of the instructors who conduct the Community Service Course about the implementation of community service practices as an ongoing activity within the teaching practice course, not as a course for which notes are received? The answer to the question has been sought. As a method in the study, the case study model was used. The research was carried out with 15 lecturers who are conducting the Community Service Practices course in Erzincan Education Faculty. In the research, a three-question questionnaire was used as a data collection tool and the data were analyzed with descriptive analysis. At the end of the research, it was emphasized that community service practices will result in a grade, and it is questionable that they are a "required course

Araştırmanın amacı, Topluma hizmet uygulamalarının, karşılığında not alınan zorunlu bir ders olarak alınması dışında bir öneri sunmaktır. Bu amaç için, Topluma hizmet uygulamalarının, karşılığında not alınan bir ders olarak değil de öğretmenlik uygulaması dersi içinde bir dönem boyunca devam eden etkinlik olarak yapılması hakkında Topluma Hizmet Dersini yürüten öğretim elemanlarının görüşleri nasıldır? Sorusuna yanıt aranmıştır. Çalışmada yöntem olarak durum çalışması modeli ile yapılmıştır. Araştırma, Erzincan Eğitim Fakültesinde Topluma Hizmet Uygulamaları Dersini yürüten 15 öğretim elamanı ile yapılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı üç soruluk anket kullanılmış ve veriler betimsel analiz ile analiz edilmiştir. Araştırma sonunda topluma hizmet uygulamalarının, sonucunda bir not alınacağı, “zorunlu ders” olmasının sorgulanabilir olduğu vurgulanmıştır