İlköğretim Okulları Yönetsel Uygulamalarının Eğitim Yönetimi Bilim Alanı Mesleki Kabul Kriterlerine Uygunluk Düzeyine İlişkin Eğitim Denetçisi Algıları The Perceptions of Educational Supervisors Related to Elementary Education Administrative Applications Appropriateness to Educational Management Scientific Area Acceptance Criteria


ÖZBAŞ M., AKBAŞLI S.

EYUDER Eğitim Yöneticileri ve Uzmanları Derneği ve Nevşehir Üniversitesi Eğitim Fakültesi. EYFOR III. Eğitim Yönetimi Forumu, Eğitimde Nitelik ve Yenileşme, Turkey, 12 - 13 October 2012, pp.176-181

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.176-181
  • Erzincan Binali Yildirim University Affiliated: Yes