Üniversite Öğrencilerinde Depresif Belirti, Yalnızlık ve Yeme Tutumu Arasındaki İlişkinin Sosyodemografik Özelliklerle Birlikte İncelenmesi


YILDIRIM A., HACIHASANOĞLU AŞILAR R., KARAKURT P., Çapık C., KASIMOĞLU N.

TURKİSH JOURNAL OF FAMİLY MEDİCİNE AND PRİMARY CARE, vol.2, pp.264-274, 2018 (Peer-Reviewed Journal)