Relationship Between CDS Premium and Shares Foreign Portfolio Investor Stock


Creative Commons License

Yiğiter Ş. Y., Sarı S. S.

19. Uluslararası İşletmecilik Kongresi, Kayseri, Turkey, 23 - 25 September 2020, pp.835-843

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Kayseri
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.835-843
  • Erzincan Binali Yildirim University Affiliated: Yes

Abstract

Credit default swaps (CDS), which are considered as a measure of risk today, are an important indicator especially for investors who invest in international financial markets. Investors taking into account risk in their investments direct their investments according to CDS premiums of countries or companies. Therefore, it is important to reveal the relationship between CDS premiums and stock exchanges.

In this study, it is aimed to determine whether the stock level of stock investments of foreign investors can be estimated by using CDS premiums. The research covers the period of January 2008-November 2019. The results of the analysis reveal that foreign investor stock stock can be estimated by using T-4 CDS premiums.

Günümüzde riskin bir ölçüsü olarak kabul edilen kredi temerrüt takasları (CDS) özellikle uluslararası finansal piyasalarda yatırım yapan yatırımcılar için önemli bir gösterge olmaktadır. Yatırımlarında riski dikkate alan yatırımcılar yatırımlarını ülkelerin ya da şirketlerin CDS primlerine göre yönlendirmektedir. Bu nedenle CDS primleri ile menkul kıymet borsaları arasındaki ilişkinin ortaya konulması da önem taşımaktadır.

Bu çalışmada CDS primleri kullanılarak yabancı yatırımcıların hisse senedi yatırımları stok düzeyinin tahmin edilip edilemeyeceğinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Araştırma Ocak 2008-Kasım 2019 dönemini kapsamaktadır. Analiz sonuçları T-4 değerindeki CDS primlerinin kullanılarak Yabancı yatırımcı hisse senedi stokunun tahmin edilebileceğini ortaya koymaktadır.