Örgütsel Davranış Düzleminde Yerinden Yönetim Kuruluşlarına Bir Bakış: Gönüllülük iklimi, Performans ve Kayırmacılık


Creative Commons License

Macit R., Avci S. B.

Eğitim Yayınevi, Konya, 2021

  • Publication Type: Book / Research Book
  • Publication Date: 2021
  • Publisher: Eğitim Yayınevi
  • City: Konya
  • Erzincan Binali Yildirim University Affiliated: Yes

Abstract

Yerinden yönetim kuruluşları, Anayasamızın 123. maddesinde merkezden yönetim ve yerinden yönetim şeklinde ifade edilen kamu örgüt yapılanmasının içerisinde yer almaktadır. Kamu Yönetimi alanında yeni kamu yönetimi anlayışının etkisi ve özellikle küreselleşme ile birlikte etkinliklerini arttıran uluslararası kuruluşlarında (OECD, IMF ve Dünya Bankası) yönlendirmeleriyle yerinden yönetim kuruluşları beklentiye dayalı hizmet üretiminde odak uygulama merkezleri haline gelmişlerdir. Diğer taraftan siyasal sistem ve bürokratik yapı arasındaki anlayış farklılıkları yerinden yönetim örgütlerinin hizmet üretimini derinden etkileyerek farklı yönetim yaklaşımlarının (kalite yönetimi, performans yönetimi, yenilik yönetimi gibi) uygulama merkezi haline getirmiştir. Bu gelişmelerin etkilediği en önemli kesim ise çalışanlar ve davranışlarıdır. Hem hizmet alan vatandaşların hem de hizmet sağlayan çalışanların davranışları üzerinde etkili olan bu beklentiler örgütsel davranış düzlemi içerisinde yerinden yönetim kuruluşlarını araştırma alanı haline getirmiştir. Bu kitap ile örgütsel davranış kavramları olan performans, kayırmacılık ve gönüllülük iklimi ampirik bir çalışma ile incelenmiştir. Elde edilen bilgilerin politika yapıcıları ve uygulayıcıları açısından önemli sonuçları bulunmaktadır.