Osmanlı’dan Cumhuriyete Sivas Vilâyeti’nde Dokuma Sektörü ve Gelişimi


AKPINAR D. , BİROL N.

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.16, ss.215-238, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 16 Konu: 2
  • Basım Tarihi: 2015
  • Dergi Adı: Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.215-238

Özet

OSMANLI’DAN CUMHURİYETE SİVAS VİLÂYETİ’NDE DOKUMA SEKTÖRÜ VE GELİŞİMİ

Deniz AKPINAR

Özet

Sivas Vilayeti dokumacılık alanında Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet devirlerinde hatırı sayılır bir mevkii işgal etti. Bölgenin iklim ve sosyokültürel yapısına uygun en önemli iktisadi faaliyetlerden biri olarak dokuma imalatı geliştirilmiştir. Sivas’ta dokuma imalatında halı, kilim, perde, sicim, aba, şayak, keçe, çorap, şal, çarşaf, yoluk, dokuma kumaşları gibi daha birçok dokumacılık yapılmıştır. Bu alanlarda ortaya konan eserler gerek yurt içinde gerekse yurt dışında haklı bir şöhrete nail olmuştur. Bu çalışmada Osmanlı’dan Cumhuriyete Sivas Vilâyeti’nde dokuma sektörü ve gelişimi hakkında bilgi verilmeye çalışılarak bunun yanında adı geçen faaliyetin şehre hem iktisadi hem de sosyal etkileri ve katkıları verilmeye çalışılmıştır. Anahtar kelimeler: Sivas, İktisadi faaliyet, Dokuma İmalatı, Halı, Kilim. 

Textile Sector and Its Development in the Province of Sivas during the Period between the Ottoman and the Republic Abstract The province Sivas had a very significant position in the textile industry during the periods of Seljuks, Ottomans and Republic. The textile industry as one of the most important economic sectors of the region which was suitable to the climate and sociocultural structure of the region was developed in that province. Many types of weaving such as carpets, rugs, curtains, cords, aba, serge, woven felt, socks, scarves, sheets, runners and also many hand weaving fabrics were manufactured in Sivas. Works in these areas gained a high rate of popularity both in Turkey and abroad. In this study, it was aimed to evaluate the textile industry and its development in the province of Sivas between the periods the Ottoman to Republic and to present the impacts of aforementioned activities on both economic and social life of the province. Key words: Sivas, Economic Activity, Manufacturing, Carpet, Rug.