Ardahan İlinin Peynir Mevcudiyeti ve Üretiminde Yenilebilir Film ve Kaplamaların Kullanımının Ardahan’daki Kırsal Ekonomi Üzerine Etkilerinin İncelenmesi


Creative Commons License

ÖZDEMİR S., YANGILAR F., OĞUZHAN YILDIZ P.

Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.11, pp.353-361, 2018 (Peer-Reviewed Journal)