ERZİNCAN İL MERKEZİNDE ENGELLİLER İÇİN KENTSEL ERİŞEBİLİR ALANLARIN BELİRLENMESİ


KESİK O. A. , Aydınoğlu A. ç.

Uluslararası Erzincan Sempozyumu, Erzincan, Turkey, 28 September - 01 October 2016, pp.101-111

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Erzincan
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.101-111
  • Erzincan Binali Yildirim University Affiliated: Yes

Abstract

The concept of accessibility increases its importance each passing day for the people with disabilities.
It is significant in view of accessibility to know which areas of city and what times are used by the disabled.
In this study, how space-time prism changed will be determined by considering disability type and working
status for the disabled living in the city centre of Erzincan. Thus, how city centres are accessible will be
examined for the disabled. In case study, 200 disabled people was accessed and interviewed with various methods in Erzincan. As a result of evaluation, it was concluded that disability type and working status changed space-time prism for the disabled.
 

Kent hayatında erişebilirlik kavramı engelliler için her geçen gün önemini artırmaktadır. Engellilerin
kentlerin hangi alanlarını hangi saatlerde daha fazla kullanıldığını bilmek erişebilirlik açısından önemlidir.
Bu çalışmada Erzincan kent merkezinde yaşayan engellilerin, sahip olduğu engel türü ve çalışma durumu
dikkate alınarak zaman-mekan prizmasını nasıl değiştirdiği belirlenecektir. Böylelikle Erzincan kent
merkezinin engelliler açısından ne kadar erişebilir olduğu irdelenmiş olacaktır. Örnek çalışmada,
Erzincan’da 200 engelliye erişilmiş ve çeşitli yöntemlerle anket yapılmıştır. Yapılan değerlendirme sonucu
olarak da engellilerin engel türü ve çalışma durumunun engelli zaman – mekân prizmasını değiştirdiği
sonucuna varılmıştır.