Eustigmaeus johnstoni Zhang - Gerson (Acari: Stigmaeidae) a Parasitic Mite Species Detected in Phlebotomus papatasi (Diptera: Psychodidae) Specimens Collected from Aydın, Turkey


Pekağırbaş M., KARAKUŞ M., Arserim S. K. , Doğan S. , EREN H., TÖZ S., ...Daha Fazla

Turkiye parazitolojii dergisi, cilt.41, ss.139-142, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier

  • Cilt numarası: 41 Konu: 3
  • Basım Tarihi: 2017
  • Doi Numarası: 10.5152/tpd.2017.5248
  • Dergi Adı: Turkiye parazitolojii dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.139-142

Özet

Amaç: Çalışmada, Aydın ilinde doğadan toplanan Phlebotomus papatasi kum sineği örneklerinde saptanan parazitik Eustigmaeus johnstoni Zhang ve Gerson akarının varlığının bildirilmesi amaçlanmıştır.

Yöntemler: Aydın ili, Nazilli ilçesinde CDC ışıklı tuzaklar yardımıyla doğadan toplanan kum sinekleri lokalitelerine göre ayrılmıştır. Baş ve genital kısımları diseke edilerek stereo ve ışık mikroskobu altında incelenmiş, ayrıca mide içerikleri de olası parazitlerin varlığı yönünden kontrol edilmiştir. Kum sinekleri üzerinde karşılaşılan akarların literatüre dayalı şekilde tür teşhisleri yapılmıştır.

Bulgular: Çalışmada 360 adet dişi, 378 adet erkek kum sineği örneği doğadan yakalanmış ve diseke edilmiştir. Diseksiyon ve preparasyonlar sırasında bir Phlebotomus papatasi (P. papatasi) örneğinin abdominal plevra bölgesinde Eustigmaeus johnstoni Zhang ve Gerson (E. johnstoni) türüne ait iki adet dişi parazitik akar bireyi tespit edilmiştir.

Sonuç: Türkiye’de P. papatasi üzerinde E. johnstoni türü parazitik akarın varlığını gösteren ilk bulgudur. Parazitik akarlar ve kum sinekleri arasındaki ilişkiyi gösteren çalışmalar bu ilişkinin rastlantısal olmadığını göstermektedir. İlişkinin daha detaylı bilinmesi ve kum sinekleri üzerindeki etkilerinin kapsamlı bir şekilde gösterilmesi için konu hakkında daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyulmaktadır.

Objective: We aimed to report the presence of the parasitic mite Eustigmaeus johnstoni Zhang & Gerson (E. johnstoni) on the sand fly species Phlebotomus papatasi (P. papatasi) collected in Aydın province, Turkey.

Methods: Sand flies were collected from nature by CDC light traps in Nazilli town in Aydın province and were separated according to collection localities. Head and genital areas were cut and mounted for species identification, and midgut contents were checked for the possible presence of Leishmania parasites under a light microscope. Mites detected in sand flies were diagnosed on the species level based on the
literature.

Results: A total of 360 female and 378 male sand flies were caught. During dissection and preparation, two female E. johnstoni parasitic mite specimens belonging to the genus Eustigmaeus were detected on the abdominal pleura of P. papatasi specimens.

Conclusion: To our knowledge, this is the first study to report the presence E. johnstoni on P. papatasi in Turkey. Previous studies showing
the relationship between parasitic mites and sand flies have indicated that this relationship is not accidental. More studies are needed to
understand this relationship for obtaining more detailed information.