BELÂGATE ATILAN İFTİRALARA FADL HASAN ABBÂS'IN YAZDIĞI REDDİYELER


Creative Commons License

Akyüz Z.

Universal Journal of Theology, cilt.IV, sa.2, ss.1-24, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: IV Konu: 2
  • Basım Tarihi: 2019
  • Dergi Adı: Universal Journal of Theology
  • Sayfa Sayıları: ss.1-24

Özet

Belâgat tarihine baktığımız zaman, bu ilme katkıda bulunmak için gayret sarf eden birçok âlim vardır. Onlar tabiri caizse bütün ömürlerini bu ilme hasretmişlerdir. Amaçları belâgat ilminin inceliklerine vakıf olmak, sırlarını keşfetmek ve ondaki güzellikleri anlamaktır. Nedeni ise, Kur’ân-ı Kerîm’i anlamada belâgat ilmini bir vasıta olarak telakki etmeleridir. İşte bu âlimlerden birisi de Fadl Hasan Abbâs’tır. Fadl Abbas, Arap belâgatinin Arap ürünü olduğunu, başka milletlerin kültürüyle karışmadığını, başka milletlerin belagatlerinden etkilenmediğini, taklit ve iddia edilen intihal olmadığı düşüncesini savunmuştur. Nitekim o, verdiği derslerde ve konferanslarda, belagatin orijinalliğini ispat etmek, bu düşünceyi temellendirmek ve ispatlamak için teşekkürü hak eden bir çaba göstermiştir. el-Belâğatü’l-Mufterâ ‘Aleyhâ Beyne’l-Asâleti ve’t-Tebe‘iyye adlı değerli eseri, onun Arap belagatinin asaletine dair düşüncesine ve başka milletlerin belagatlerine bağımlılık, taklit ve benzerlik iftirasından berî olduğuna açık bir delil teşkil etmektedir. Bu makalede belâgat âlimlerinden Fadl Hasan Abbâs’ın kısaca hayatına temas edilmiş ve belâgate atılan iftiralara verdiği cevaplar ve yazdığı reddiyeler anlatılmaya gayret edilmiştir.

When we look at the history of rhetoric, there are many scholars who have made efforts to contribute to this science. They have devoted their whole life to this science. Their aim is to know the delicacies of rhetoric, discover its secrets, and to understand its beauties. The reason is that they consider the science of rhetoric as a means in understanding Qur'an. One of these scholars is Fadl Hasan Abbâs. Fadl Abbas argued that Arabic rhetoric is an Arabic product that did not interfere with the culture of other nations, is unaffected by the rhetoric of other nations, is neither an imitation nor a product of alleged plagiarism. As a matter of fact, in his lectures and conferences, he has efforts to prove the authenticity of Arabian rhetoric, to justify and prove its uniqueness. His precious work “al-Belâğatü’l-Mufterâ ‘Aleyha Beyne’l-Asâleti ve’t-Tebe‘iyye” constitutes indisputable evidence that for his idea of the uniqueness of Arabic rhetoric and that is far away from the arrogations that it is an imitation and resemblance to the rhetoric of other nations. In the present study, the life and the rebuttals and refutations of Fadl Hasan Abbâs to the arrogations regarding Arabic rhetoric are presented briefly.