Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü Öğrencilerinin Kişilik Özellikleri ile Kariyer Planlamaları Arasındaki İlişkisinin İncelenmesi


Sarı H. K., Dikici E.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.3, no.2, pp.46-66, 2021 (Peer-Reviewed Journal)