6102 SAYILI YENi TÜRK TiCARET KANUNU’xxNUN GETiRDiĞİ YENiLiKLER HAKKINDA MUHASEBE VE VERGi UYGULAMALARI BÖLÜMÜ ÖĞRENCiLERiNiN FARKINDALIĞI ÜZERINE BİR ARAŞTIRMA


KURNAZ E.

XXXII. TORKiYE MUHASEBE EGiTiMi SEMPOZY’xxU, Türkiye, 24 - 28 Nisan 2013

  • Basıldığı Ülke: Türkiye