Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 1996 - 2002
  Doktora

  Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Farmasötik Kimya Anabilim Dalı, Türkiye

 • 1988 - 1990
  Yüksek Lisans

  Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Farmasötik Kimya Anabilim Dalı, Türkiye

 • 1983 - 1987
  Lisans

  Gazi Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2002
  Doktora

  NABUMETON İÇEREN TABLETLERDE YENİ MİKTAR TAYİNİ YÖNTEMLERİ VE DİĞER YÖNTEMLERLE KARŞILAŞTIRILMASI

  Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Farmasötik Kimya Anabilim Dalı

 • 1990
  Yüksek Lisans

  ALFA-[(2-BENZİMİDAZOLİL)TİYO]ASETOFENON VE TİYAZOLO[3,2-a]BENZİMİDAZOL TÜREVLERİNİN SENTEZİ,YAPILARININ AYDINLATILMASI VE ANTİHELMİNTİK ETKİLERİ ÜZERİNDE ÇALIŞMALAR

  Erzincan Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Farmasötik Kimya Anabilim Dalı