Education Information

Education Information

 • 2016 - 2020 Doctorate

  Ataturk University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Histoloji Ve Embriyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı, Turkey

 • 2013 - 2016 Postgraduate

  Ataturk University, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri, Turkey

 • 2011 - 2012 Postgraduate

  Ataturk University, Fen Fakültesi, Moleküler Biyoloji Ve Genetik, Turkey

 • 2004 - 2009 Undergraduate

  Ataturk University, Fen Fakültesi, Biyoloji, Turkey

Dissertations

 • 2020 Doctorate

  Deneysel Pcos Modeli oluşturulan sıçanlarda astaksantin ve omega-3’xxün endometriyal reseptivite üzerine olan etkilerinin histopatolojik, immünohistokimyasal ve biyokimyasal olarak araştırılması

  Ataturk University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tıp Histoloji Ve Embriyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı

 • 2016 Postgraduate

  Tüp bebek merkezine başvuran azospermik olgulardan alınan seminifer tübül örneklerinin ultrastrüktürel ve histopatolojik olarak incelenmesi

  Ataturk University, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri

 • 2012 Postgraduate

  Aşkale (Erzurum) manyezit ocaklarından cevher zenginleştirme potansiyeli bulunan bakterilerin izolasyonu ve moleküler karakterizasyonu

  Ataturk University, Fen Fakültesi, Moleküler Biyoloji Ve Genetik

Certificates, Courses and Trainings

 • 2020Deney Hayvanları Kullanımı

  Health&Medicine , Atatürk Üniversitesi