Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

ERZİNCAN’IN TARİHSEL GEÇMİŞİNİN ANAHATLARI

U L U S L A R A R A S I E R Z İ N C A N T A R İ H İ S E M P O Z Y U M U, 26 - 28 September 2019, pp.2283-2320

UYGARLIĞIN OLUŞUMU, UNSURLARI VE ORTA ASYA UYGARLIĞININ NİTELİĞİ

Uluslararası Türklük Bilgisi Sempozyumu, 25 - 27 April 2007

Books & Book Chapters

YOLUN TARİHİ VE YOL KÜLTÜRÜ

Doğu Ciltevi Yayınevi, Erzincan, 2020

Erzincan Tarihi (5 cilt)

Erzincan Hayra Hizmet ve Dayanışma Vakfı Yayınları, Erzincan, 2019

ERZINCAN/ YUKARI ÜLKENİN KADİM CENNETİ

Erzincan Valiliği Yayınları, Erzincan, 2017

Hayaşa Bölgesi Tarihi- II

Berikan Yayıncılık, Ankara, 2014

Hayaşa Bölgesi Tarihi-1

Berikan Yayıncılık, Ankara, 2014

Refahiye/ Yukarı Ülke’nin Yeşil Cenneti

Refahiye Kaymakamlığı Yayınları, Erzincan, 2013

SOSYAL BİLİMLERE GİRİŞ

Berikan Elektronik Basım Yayın, Ankara, 2006

ARKEOLOJİ VE SANAT TARİHİ

Berikan Elektronik Basım Yayın, Ankara, 2006

BİLİM, BİLİMLER VE BİLGİ ALANLARI

Berikan Elektronik Basım Yayın, Ankara, 2006

OSMANLI TARİHİ

Dikey Yayıncılık, 2006

ÜÇLER VADİSİ

Berikan Elektronik Basım Yayın, Ankara, 1992

Metrics

Publication

43

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals