Dr.Öğr.Üyesi

SUAT TUYSUZ


Fen-Edebiyat Fakültesi

Coğrafya Bölümü

Bölgesel Coğrafya Anabilim Dalı

Eğitim Bilgileri

2011 - 2017

2011 - 2017

Doktora

Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Coğrafya (Bölgesel) Anabilim Dalı, Türkiye

2007 - 2010

2007 - 2010

Yüksek Lisans

Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Coğrafya Anabilim Dalı, Türkiye

2005 - 2007

2005 - 2007

Yüksek Lisans-Tezsiz

Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kkef Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Coğrafya Öğretmenliği Anabilim Dalı, Türkiye

2001 - 2005

2001 - 2005

Lisans

Atatürk Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

2017

2017

Doktora

Kalkınmada ve Rekabetçilikte Girişimci Derneklerinin Rolü: Kayseri örneği

Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Coğrafya

2010

2010

Yüksek Lisans

Kuruluşu Gelişmesi ve Fonksiyonları Açısından Suluova Şehri

Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Coğrafya

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2015

2015

Eğitim Yönetimi ve Planlama

MAXQDA Nitel Veri Analiz Programı Operatörlük Eğitimi

Nitel Araştırma Merkezi

2013

2013

Eğitim Yönetimi ve Planlama

EUROGEO Doctoral Workshop

St. Kliment Obrisky, University of Sofia

2011

2011

Eğitim Yönetimi ve Planlama

Map Info Temel ve İleri Seviye Eğitimi

Başar Soft Bilgisayar Sistemleri ve İletişim Teknolojileri San. ve Tic. Ltd. Şti

2009

2009

Eğitim Yönetimi ve Planlama

ArcGIS Temel Eğitimi, 3D ve Spatial Analysis Eğitimleri

Esri İşlem Şirketler Grubu

2008

2008

Eğitim Yönetimi ve Planlama

AB’ye Yönelik Proje Hazırlama Eğitimi

Erzincan Üniversitesi

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Coğrafya , Beşeri Coğrafya, İktisat, Kalkınma İktisadı ve İktisadi Büyüme

Akademik Unvanlar / Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Dr.Öğr.Üyesi

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü

2017 - 2018

2017 - 2018

Yrd.Doç.Dr.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü

2010 - 2017

2010 - 2017

Araştırma Görevlisi

Ankara Üniversitesi, Dil Ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Coğrafya

2015 - 2015

2015 - 2015

Diğer

Universitaet Osnabruck, Institut Für Geographie, Human Geography

2007 - 2010

2007 - 2010

Araştırma Görevlisi

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü

Yönetimsel Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Bölgesel Coğrafya

2019 - 2019

2019 - 2019

Bölüm Başkanı

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya

Verdiği Dersler

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Ekonomik Coğrafya ve Teorileri

Lisans

Lisans

Sanayi Coğrafyası

Lisans

Lisans

Ekonomik Coğrafya

Lisans

Lisans

Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Lisans

Lisans

Küreselleşme

Lisans

Lisans

Türkiye Ekonomik Coğrafyası

Lisans

Lisans

Mekansal İstatistik

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği

Lisans

Lisans

Kültürel Coğrafya

Lisans

Lisans

Coğrafi Bilgi Sistemlerinde İleri Düzey Analizler

Lisans

Lisans

Coğrafyada Akademik Okuma ve Yazma

Lisans

Lisans

Küreselleşme

Lisans

Lisans

Şehir Coğrafyası

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2020

2020

Seçimlerde Komşusundan Ayrıksılaşan İlçeler ve Ayrıksılaşmayı Sağlayan Dinamikler

Tuysuz S. , Gülmez R. , Mutlu K.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.21, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2020

2020

Kent Hakkı ve Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Mekanın Siyaseti: Erzincan KYK Yurtları Örneği

Tuysuz S. , Eryentü Gürel M. , Gülmez R.

Journal of Economy, Culture and Society, cilt.61, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

2020

2020

Türkiye dünyanın neresinde?

Tuysuz S.

İktisat ve Toplum, ss.99-107, 2020 (Hakemsiz Dergi)

2019

2019

Instrumentalisation of Gerrymandering in Recentralization in Turkey: The case of Ankara

TUYSUZ S. , GÜLMEZ R.

INTERNATIONAL JOURNAL OF GEOGRAPHY AND GEOGRAPHY EDUCATION (ONLINE), ss.139-150, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2017

2017

Kurumsal ve İlişkisel Ekonomik Coğrafya Yaklaşımları ve İşlemselleştirilmesi

TUYSUZ S.

Coğrafi Bilimler Dergisi, cilt.15, ss.119-134, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2011

2011

Ankara Kentinde Sosyo-Mekansal Farklılaşmaların Örüntüleri: Amprik Bir Analiz

Yüceşahin M. M. , TUYSUZ S.

Coğrafi Bilimler Dergisi, cilt.9, ss.159-188, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

Türkiye'de İnovasyonun Bölgesel Yoğunlaşması ve Yerel Dinamikler

TUYSUZ S. , Altuğ F.

1st İstanbul International Geography Congress, İstanbul, Türkiye, 20 - 22 June 2019, ss.511-512

2019

2019

Regional determinants and spatial differentiation of innovation in Turkey

TUYSUZ S. , Altuğ F.

32rd ERSA Summer School, Katowice, Polonya, 16 - 22 June 2019

2019

2019

İnovasyonu etkileyen yerel ve yerel ötesi dinamikler

TUYSUZ S. , Altuğ F.

19. Ulusal Bölge Bilimi ve Planlama Kongresi, Giresun, Türkiye, 2 - 04 May 2019

2018

2018

Küreselleşme nereye?

TUYSUZ S. , BAŞIBÜYÜK A.

International Geography Symposium on the 30th Anniversary of TUCAUM, Ankara, Türkiye, 3 - 06 October 2018

2018

2018

Türkiye’de İnovasyonun Mekansal Dinamikleri

Altuğ F., TUYSUZ S.

International Geography Symposium on the 30th Anniversary of TUCAUM, Ankara, Türkiye, 3 - 06 October 2018, ss.401-411

2018

2018

A Review About Smart Specialisation Through Using Three Star Analyses: The Case Of Istanbul, Ankara, Izmir

TUYSUZ S. , Şahin M. T. , Yılmaz M.

RSA Annual Conference 2018:?A World Of Flows: Labour Mobility, Capital And Knowledge In An Age Of Global Reversal And Regional Revival, Lugano, İsviçre, 3 - 06 June 2018, ss.198

2017

2017

Yeni Sanayi Odaklarında İmalat Sanayinin Kümelenme Eğilimleri: 3 Yıldız Analiziyle 2009-2015 Yıllarının Karşılaştırılması

Şahin M. T. , TUYSUZ S.

International Congress on the 75th Anniversary of Turkish Geographical Society, Ankara, Türkiye, 8 - 10 November 2017

2017

2017

Katı ve Soft Kurumlar Üzerinden Kalkınmayı Anlamak: Girişimci Dernekleri Üzerinden Kritik Bir Değerlendirme

TUYSUZ S.

International Congress on the 75th Anniversary of Turkish Geographical Society, Ankara, Türkiye, 8 - 10 November 2017

2016

2016

Ahbap çavuş ilişkisiyle üretilen eğreti kurumsallık: Girişimci dernekleri örneği (Kayseri)

TUYSUZ S. , Yavan N.

16. Bölge Bilimi ve Planlama Kongresi, Isparta, Türkiye, 1 - 02 December 2016

2016

2016

Analyzing the firm competetiveness through using political and market power of business associations

TUYSUZ S. , Yavan N.

Annual Meeting of Associations of American Geographer, San Francisco, Amerika Birleşik Devletleri, 29 March - 02 April 2016

2015

2015

Firma rekabetini kurumsal ve ilişkisel perspektiften anlamak: Kayseri örneği

TUYSUZ S.

KBAM 6.Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 8 - 09 October 2015

2014

2014

Firma Dışı Ağsal İşbirliklerinin Bölgesel Öğrenme ve Rekabet Edebilirlikle İlişkisi

TUYSUZ S. , Yavan N.

14. Bölge Bilimi ve Planlama Kongresi, İstanbul, Türkiye, 18 - 19 December 2014

2014

2014

Regional pattern of Turkish manufacturing industry by technological intensity

Yavan N., TUYSUZ S. , Altuğ F., Şahin M.

International Geographical Union Regional Conference, Krakow, Polonya, 18 - 22 August 2014, ss.1301

2014

2014

Orta gelir tuzağını imalat sanayinin bölgesel örüntüsü üzerinden okumak

TUYSUZ S. , Yavan N.

Türkiye Coğrafyacılar Derneği Uluslararası Kongresi, Muğla, Türkiye, 4 - 06 June 2014

2013

2013

Türkiye’de İmalat Sanayinin Teknoloji Düzeyine Göre Bölgesel Analizi

TUYSUZ S. , Yavan N.

KBAM 4. Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Sempozyumu, Mersin, Türkiye, 28 - 30 November 2013

2012

2012

Bölgesel Coğrafya Yaklaşımı ve Türk Coğrafyasındaki Etkileri Üzerine Kritik Bir Değerlendirme

TUYSUZ S. , Yavan N.

TÜCAUM VII. Coğrafya Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Ankara, Türkiye, 18 - 19 October 2012, ss.390-405

2011

2011

Ankara Kentinde Sosyo-Mekansal Farklılaşmaların Özellikleri ve Dinamikleri

TUYSUZ S.

KBAM 2.Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Sempozyumu, Planlamanın Dünü, Bugünü, Yarını: Planlamada Yeni Söylem Arayışları Bildiriler Kitabı, Ankara, Türkiye, 8 - 09 December 2011, ss.305-317

2011

2011

Ankara Kentinde Sosyo-Mekansal Farklılaşmaların Örüntüleri: Amprik bir analiz

TUYSUZ S. , Yüceşahin M. M.

Uluslararası Katılımlı Coğrafya Kongresi, İstanbul, Türkiye, 7 - 10 September 2011

Kitap & Kitap Bölümleri

2020

2020

The New Turkey: Politics, Society and Economy

Gülmez R. , Tuysuz S.

NOVA Science Publishers Inc. , New-York, 2020

2020

2020

The New Turkey: Politics, Society and Economy

Tuysuz S.

Is the “New” Turkey Paradigm Shifting from West to East? An Analysis of the Relationship Between Exportation Regions and Innovation, Recep Gülmez,Suat Tuysuz, Editör, NOVA Science Publishers Inc. , New-York, 2020

2019

2019

Erzincan 2019

TUYSUZ S.

Erzincan'ın ekonomisi ve sanayi yapısı, Hüsrev Akın, Editör, Erzincan Valiliği, Ankara, ss.341-362, 2019

2017

2017

Coğrafya: Tarihi, Felsefesi ve Temel Kavramları

TUYSUZ S.

Pozitivizm ve Post-Pozitivist Eleştiriler, Erdem Bekaroğlu, Editör, İdil Yayıncılık., İstanbul, ss.167-214, 2017

Diğer Yayınlar

2017

2017

Sanayileşmenin Gizli Tarihi

TUYSUZ S.

Diğer, ss.109-112, 2017

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Editör

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Regional Studies Association

Üye

2015 - Devam Ediyor

2015 - Devam Ediyor

Bölge Bilim Türk Milli Komitesi

Üye

2015 - Devam Ediyor

2015 - Devam Ediyor

American Asssociation of Geographers

Üye

2012 - Devam Ediyor

2012 - Devam Ediyor

Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Merkezi (KBAM)

Üye

2010 - Devam Ediyor

2010 - Devam Ediyor

Ankara Üniversitesi, Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi (TÜCAUM)

Üye

2011 - 2013

2011 - 2013

Nüfus Bilim Derneği

Üye

Bilimsel Hakemlikler

Nisan 2020

Nisan 2020

Göç Dergisi

ESCI Kapsamındaki Dergi

Mart 2020

Mart 2020

ANNALS OF REGIONAL SCIENCE

SSCI Kapsamındaki Dergi

Şubat 2020

Şubat 2020

Turkish Studies (Routledge, Taylor & Francis Group)

SSCI Kapsamındaki Dergi

Ocak 2020

Ocak 2020

Coğrafya Dergisi

ESCI Kapsamındaki Dergi

Kasım 2019

Kasım 2019

Ege Coğrafya Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Eylül 2019

Eylül 2019

Gaziantep University Journal of Social Sciences

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Mart 2019

Mart 2019

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Mart 2019

Mart 2019

International Journal of Geography and Geography Education

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Nisan 2018

Nisan 2018

Coğrafi Bilimler Dergisi

Hakemli Bilimsel DergiDavetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

2017

2017

17. Bölge Bilimi ve Planlama Kongresi

Katılımcı

Burdur-Türkiye

2016

2016

16. Bölge Bilimi ve Planlama Kongresi

Katılımcı

Isparta-Türkiye

2016

2016

Annual Meeting of Associations of American Geographer

Katılımcı

California-Amerika Birleşik Devletleri

2015

2015

15. Bölge Bilimi ve Bölge Planlama Kongresi

Katılımcı

Trabzon-Türkiye

2015

2015

KBAM 6.Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Sempozyumu

Katılımcı

İzmir-Türkiye

2014

2014

14. Bölge Bilimi ve Planlama Kongresi

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2014

2014

International Geographical Union Regional Conference

Katılımcı

Kraków-Polonya

2014

2014

Türkiye Coğrafyacılar Derneği Uluslararası Kongresi

Katılımcı

Muğla-Türkiye

2013

2013

KBAM 4. Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Sempozyumu

Katılımcı

Mersin-Türkiye

2012

2012

TÜCAUM VII. Coğrafya Sempozyumu

Katılımcı

Ankara-Türkiye

2011

2011

KBAM 2.Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Sempozyumu

Katılımcı

Ankara-Türkiye

2011

2011

Education and Global Fertility Transition

Katılımcı

Wien-Avusturya

2011

2011

Uluslararası Katılımlı Coğrafya Kongresi

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

Duyurular & Dokümanlar

Suat Tuysuz CV in English
Diğer
17.05.2017