Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Investigation of the relationship between kids vitality and placental characteristics in hair goats

LARGE ANIMAL REVIEW, cilt.25, ss.173-177, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Effects of Weaning Ages on the Growth, Feed Conversion Efficiency and Some Behavioral Traits of Brown Swiss x Eastern Anatolian Red F-1 Calves

TARIM BILIMLERI DERGISI-JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES, cilt.21, ss.492-499, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Erzincan İlinde Kırmızı Et Tüketim Alışkanlıkları ve Tüketicilerin İthal Kırmızı Ete Bakış Açılarının Değerlendirilmesi

Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.12, ss.263-273, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Süt ve Süt Ürünleri Tüketiminde Tüketici Tercihlerini Etkileyen Faktörler: Erzincan İli Örneği

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ *, cilt.28, ss.70-77, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Koyunlarda Üreme Performansı Üzerine Koç Katım Dönemi Vücut Kondisyon Skorunun Etkisinin İncelenmesi

Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Erzurum Ili Damızlık Sıgır Yetistiricileri Birligine Üye Isletmelerde Döl ve Süt Verim Özelliklerinin Incelenmesi

Igdır Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, cilt.5, no.1529995, ss.89-98, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Erzincan Ilinde Süt Sıgırcılıgı Yapan IsletmelerinYapısal Özellikleri: Çayırlı Ilçesi Örnegi

Namık Kemal Üniversitesi Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.11, no.1530008, ss.16-26, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Buzagı Yetistiriciliginde Buzagı Barınaklarının Önemi

ALINTERİ ZİRAİ BİLİMLER DERGİSİ, cilt.24, ss.46-52, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Determination of Relationship Udder Morphological Traits and Udder Type in Morkaraman and Awassi

International Conference on Food, Agriculture and Animal Sciences, Antalya, Türkiye, 8 - 11 November 2019, ss.76

Determination of lactation milk yield characteristics and somatic cell counts in Awassi Sheep

11. Uluslararası Zootekni Bilim Kongresi, Nevşehir, Türkiye, 20 - 22 October 2019, ss.81-83