Bilimsel Faaliyetler

Katıldığı Bilimsel Toplantılar

 • Kasım 2019International Conference on Food, Agriculture and Animal Sciences

  Antalya

 • Ekim 201911. Uluslararası Zootekni Bilim Kongresi

  Nevşehir

 • Ekim 2018Investigating relationship between placental traits and birth related factors in Morkaraman sheep

  Antalya

 • Eylül 2018THE EFFECTS OF PARITY, BIRTH TYPE AND SEX ON THE PLACENTAL TRAITS OF HAIR GOATS

  Antalya

 • Eylül 2018SEASONAL VARIATIONS OF FATTY ACID COMPOSITION AND CONJUGATED LINOLEIC ACID CONTENT IN GRAZING AKKARAMAN SHEEP AND HAIR GOAT MILK FAT

 • Nisan 2018A Case Study on Red Meat Consumption Habits and Preference of Imported Red Meat in Erzincan

  Kastamonu

 • Mayıs 2017Relationship between ewe body condition score at breeding season and reproductive traits

  Tekirdağ

 • Eylül 2015Morkaraman, Tuj ve Ivesi Koyunlarında Çesitli Meme Ölçüleri ile Süt Bilesenleri Arasındaki Iliskisinin Belirlenmesi

  Konya

 • Eylül 2015Erzincan Ilinde Süt Sıgırcılıgı Yapan Isletmelerin Yapısal Özellikleri: Çayırlı Ilçesi Örnegi

 • Eylül 2015Farklı mikrobiyal yem katkı maddesi ile eksojenik fibrolitik enzim dozlarının esmer ve siiyah alaca buzagılarda büyüme, yemden yararlanmaoranı ve dıskı kıvam indeksi üzerine etkileri

 • Eylül 2015Morkaraman, Tuj ve Ivesi Koyunlarında Morfolojik ve Linear Meme Özelliklerinin Belirlenmesi

Bilimsel Hakemlikler

 • Mayıs 2019Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje