Education Information

Education Information

  • 2006 - 2011 Doctorate

    Ataturk University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Turkey

Dissertations

  • 2011 Doctorate

    Nanoyapıda Tungsten Oksit İnce filmlerin Büyütülmesi, Yapısal, Optik, Elektrik Özelliklerinin İncelenmesi

    Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Nanobilim Ve Nanomühendislik

Foreign Languages

  • B2 Upper Intermediate English