Scientific Activities

Jury Memberships

 • May 2016 Doctorate

  Atatürk Üniversitesi

  Prenatal Emzirme Öz-Etkililik Ölçeğinin Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması

 • May 2016 Post Graduate

  Erzincan Üniversitesi

  Hemşirelerin Bakım Verirken Hemşirelik Sürecini Bilme ve Uygulama Durumu

 • June 2015 Post Graduate

  Kafkas Üniversitesi

  60 Yaş ve Üzeri Hastaların Günlük Yaşam Aktivitelerine Uyumu ve Yaşam Kalitesinin Değerelendirilmesi