Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Tıp Fakültesi Dönem 1-5 Öğrencilerinde Uyku Bozukluğu Sıklığı

18.Ulusal Aile Hekimliği Kongresi , Ankara, Turkey, 31 October - 02 November 2019, pp.82 Sustainable Development

Comparing Prediction Abilities of Classification Algorithms on Determining Specific Chemical Substances

XX. ULUSAL VE III. ULUSLARARASI BİYOİSTATİSTİK KONGRESİ, Gaziantep, Turkey, 26 - 29 October 2018, pp.47

Tıp Araştırmalarında Örneklem Büyüklüğü Hesaplamak İçin Yeni Bir Mobil Uygulama

XX. Ulusal ve III.Uluslararası Biyoistatistik Kongresi, Gaziantep, Turkey, 26 - 29 October 2018, pp.39

Measurement Equivalence via Factor Analysis and Rasch Analysis

3rd International Researchers, Statisticians and Young Statisticians Congress, 24 - 26 May 2017

Klinik Denemelerde Kesirli Polinomların İki Kategorili Lojistik Regresyon Modelinde Kullanımı

XVIII. Ulusal ve I. Uluslararası Biyoistatistik Kongresi (XVIII. National and I. International Biostatistics Congress), Antalya, Turkey, 26 - 29 October 2016, pp.131

1964-1994 Tarihleri Arasında Bildirilen Kızamık Vakalarından Olan Ölümlerin Zamana Bağlı İncelenmesi

Uluslararası Katılımlı XIV.Ulusal Biyoistatistik Kongresi, Kayseri, Turkey, 4 - 07 September 2012, pp.117 Sustainable Development

Books & Book Chapters

SPEARMAN KOLERASYON ANALİZİ VE ADLİ BİLİMLER ALANINDAKİ ANTROPOMETRİK ÖLÇÜMLER ÜZERİNDE KULLANIMI

in: İSTATİSTİKSEL UYGULAMALARLA SAĞLIK, SPOR VE ADLİ BİLİMLERDE ANTROPOMETRİK ÖLÇÜMLERE DAYALI ARAŞTIRMA TASARIMLARI, DEMİR EMRE,ÖZKOÇAK VAHDET, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.227-239, 2019 Sustainable Development

REGRESYON ANALİZİ VE SPOR BİLİMLERİNDEKİ ANTROPOMETRİK ÖLÇÜMLER ÜZERİNDE KULLANIMI

in: İSTATISTİKSEL UYGULAMALARLA SAĞLIK,SPOR VE ADLİ BİLİMLERDE ANTROPOMETRİK ÖLÇÜMLERE DAYALI ARAŞTIRMA TASARIMLARI, DEMİR EMRE,ÖZKOÇAK VAHDET, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.241-255, 2019 Sustainable Development

İSTATİSTİKSEL ANALİZ ÖNCESİ VERİ GİRİŞİ VE KONTROLÜ

in: İSTATİSTİKSEL UYGULAMALARLA SAĞLIK, SPOR VE ADLİ BİLİMLERDE ANTROPOMETRİK ÖLÇÜMLERE DAYALI ARAŞTIRMA TASARIMLARI, DEMİR EMRE,ÖZKOÇAK VAHDET, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.11-23, 2019 Sustainable Development

Tanımlayıcı Araştırmalar

in: Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Gökmen Derya, Editor, Ankara Üniversitesi, Ankara, pp.5-10, 2019

Metrics

Publication

44

Citation (Scopus)

15

H-Index (Scopus)

2

Open Access

8
UN Sustainable Development Goals