Education Information

Education Information

 • 2022 - Continues Doctorate

  Ataturk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yönetim Bilişim Sistemleri - Anabilim Dalı, Turkey

 • 2016 - 2017 Undergraduate

  Erzincan Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme / İşletme, Turkey

 • 2012 - 2014 Postgraduate

  Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye / Maliye, Turkey

 • 2007 - 2009 Undergraduate

  Anadolu University, Faculty Of Busıness Admınıstratıon, İşletme / İşletme, Turkey

 • 2005 - 2007 Associate Degree

  Erzincan Üniversitesi, Erzincan Meslek Yüksekokulu, İktisadi Ve İdari Programlar Bölümü / Bilgisayarlı Muhasebe Ve Vergi Uygulamaları, Turkey

Dissertations

 • 2014 Postgraduate

  Vergi Aflarının Vergi Adaleti ve Mükellefler Üzerindeki Etkileri: Erzincan İli Örneği

  Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye / Maliye

Foreign Languages

 • B1 Intermediate English