Başarılar & Tanınırlık

Burslar

  • 2015 - 2016 2219 - Yurt dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı

    TÜBİTAK

  • 2010 - 2014 2211 - Yurt içi Doktora Burs Programı

    TÜBİTAK

  • 2006 - 2008 2210- Yurt içi Yüksek Lisans Burs Programı

    TÜBİTAK

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 1

h-indeksi (WOS): 1