Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Aleviliğin Şia ile İlişki Boyutu

9. ULUSLARARASI ERCİYES BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, Kayseri, Turkey, 17 - 18 July 2023, pp.63-64 Creative Commons License

İtikadi Ekollerin İnsanın Özgürlüğü Bağlamında Hidayet ve Dalalet Mefhumlarına Bakış Açısı

6TH INTERNATIONAL MARDIN ARTUKLU SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE, Mardin, Turkey, 25 - 27 June 2021, pp.34-45 Creative Commons License

İLAHİ DİNLERDE CİN TASAVVURU

1st INTERNATIONAL HAZAR SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE, Baku, Azerbaijan, 18 - 20 September 2020, pp.174-176 Creative Commons License

Metrics

Publication

5

Open Access

5