Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

"Müzakere (Söylem) Etiği, Demokrasi ve Meşruluk"

Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.XVI, pp.1-20, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

"Hukukta Yorum Çabaları"

Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.XV, pp.1-33, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

Pozitif Hukukta Boşluk Kavramı,

Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.XIV, pp.1-28, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

İdeal Hukuk Kavramı Üzerine,

Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.XIII, pp.1-21, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

Cezalandırmanın Amacı Üzerine

Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.XIII, pp.1-25, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

Articles Published in Other Journals

“Asgari Adalet Kavramlaştırması Üzerine: Adaletin Asgari İlkeleri”

İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.12, no.1, pp.209-225, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Hukuk Devleti İdealine Felsefi Bir Bakış

Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi, vol.5, no.1, pp.1-32, 2020 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Hukuk Kavramının Analizi

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.67, no.2, pp.227-252, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.XX, no.1-2, pp.1-25, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Hukuksal Geçerlilik Sorunu

Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi (HFSA), vol.XI, pp.63-79, 2005 (Non Peer-Reviewed Journal)

Hart ve Dworkin’e Karşı Otorite Olarak Hukuk

Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.VIII, pp.1-21, 2004 (Peer-Reviewed Journal)

Modern Doğal Hukuk Bağlamında John Finnis’in Hukuk Teorisi,

Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.VIII, pp.3-22, 2004 (Peer-Reviewed Journal)

Komüniteryan Etik

Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi., vol.VI, pp.3-16, 2002 (Peer-Reviewed Journal)

Liberal Hukuk Kavramı Üzerine Genel Bir Bakış,

Kamu Hukuku Arşivi (KHukA), vol.V, no.2, pp.96-102, 2002 (Peer-Reviewed Journal)

David Hume un Anti-Rasyonalist Epistemolojisi Üzerine Dayalı Ahlak ve Adalet Teorisi

Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.V, pp.11-36, 2001 (Non Peer-Reviewed Journal)

Pozitivist Hukuk Kavramı Üzerine Eleştirisel Bir Refleksiyon

Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.IV, pp.257-274, 2000 (Non Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Bir Değer Olarak Adalet Kavramının Tahlili

Konferans, Sakarya, Turkey, 09 March 2016, vol.2, pp.77-97

Hukuksal Geçerlilik Sorunu

Hukuka Felsefi ve Sosyolojik Bakışlar-II Sempozyum 7- 11 Eylül 2004 İstanbul, İstanbul, Turkey, 07 September 2004, vol.11, pp.63-79

Books & Book Chapters

Biçim ve İçerik Olarak Hukuk

in: Adalete Yönelmiş Bir Toplumsal Düzen Olarak Hukuk- Prof. Dr. Yasemin Işıktaç Armağanı, Sercan Gürler, Editor, Sümer Kitabevi, İstanbul, pp.169-180, 2020