Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Erzincan Folklorunda Hikâyeli Türküler,

Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.12, pp.177-210, 2019 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Erzincan Adı Üzerine

Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (ERZSOSDER), vol.IX, pp.25-38, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Âşık Veysel’in Şiirlerinde Eğitim

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, no.46, pp.127-144, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

Erzincan Türkülerinde Gurbet Teması

Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.4, no.2, pp.389-400, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

Dede Korkut Hikâyelerinde Sosyal Hayat

Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.3, no.1, pp.193-211, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

Âşık Müslüm Kumru Seyranî

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.10, no.1, pp.39-64, 2008 (Peer-Reviewed Journal)

Âşık Bilâl Ceyhan ve Şiirleri

MILLI FOLKLOR, vol.8, no.64, pp.67-72, 2004 (Scopus)

Tercanlı Fıkra Tipi Hanım Osman-Hayatı-Fıkra Tipleri İçindeki Yeri Fıkraları

Atatürk Üniversitesi Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.4, no.2, pp.59-68, 2002 (Peer-Reviewed Journal)

Erzincan Düğünlerinde Gelin Güveyi Motifi

Erciyes Aylık Sanat Dergisi,, no.218, pp.28-35, 1996 (Peer-Reviewed Journal)

Mollaköy,Gelin Kayası,Kızlar Sinisi Efsaneleri

İnönü Üniversitesi Efsane Derleme Yarışması, 1988 (Non Peer-Reviewed Journal)

Erzincan Folklorundan Örnekler

Mengüceli, vol.1, pp.30-34, 1980 (Non Peer-Reviewed Journal)

Erzincan Manileri

Mengüceli Dergisi, 1979 (Non Peer-Reviewed Journal)

Şağlam Molla

Mengüceli Dergisi, pp.8-10, 1979 (Non Peer-Reviewed Journal)

Erzincan Ninnilerinden Örnekler

Mengüceli Dergisi, 1979 (Non Peer-Reviewed Journal)

Erzincan Efsanelerinden Örnekler

Mengüceli Dergisi, pp.8-10, 1979 (Non Peer-Reviewed Journal)

Erzincan Bilmecelerinden Örnekler

Mengüceli Dergisi, 1979 (Non Peer-Reviewed Journal)

Erzincan Folklorundan Örnekler

Türk Folklor Araştırmaları Dergisi, no.292, pp.6802-6803, 1973 (Non Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Yöresel Kültürün Korunması

III. Erzincan Tarihi ve Kültürü Sempozyumu, Erzincan, Turkey, pp.1

Erzincan Adı Üzerine

Uluslararası Erzincan Sempozyumu, Erzincan, Turkey, 28 September - 01 October 2016, vol.I, pp.563-572

Müzik Öğretmenliği

Müzik Öğretmenliği Lisans Programı değerlendirme Paneli, Ankara, Turkey, 1 - 03 November 2004, pp.1

Erzincan Düğünlerinde Gelin-Güveyi Motifi

III. Milletlerarası Türk Halk Edebiyatı ve Folkloru Kongresi Bildirileri, Konya, Turkey, 9 - 11 October 1995, pp.140-147

Terzi Baba’nın Menkıbeleri

I. Ahilik Haftası II.Terzi Baba Sempozyumu, Erzincan, Turkey, 8 - 14 October 1990, pp.1

Erzincan’da Mani Anlatma Geleneği

I.Erzincan Tarih ve Kültür Sempozyumu, Erzincan, Turkey, 11 - 13 February 1987, pp.1

Books & Book Chapters

Erzincan Efsanelerinden Örnekler

in: Erzincan'dan Derlenen Masal,Efsane ve Hikâye Örnekleri, Tahir Erdoğan Şahin, Editor, Doğu Ciltevi Yayınevi, Erzincan, pp.7-202, 2020

Destan

in: Eğitim Fakülteleri İçin Çocuk Edebiyatı, Ömer YILAR-Lokman TURAN, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.3-267, 2007

Erzincan Manileri

Şenkal, Ankara, 1994

Deprem ve Erzincan

Mega Basım Alfa Basım Yayım, İstanbul, 1992

Tarım Orman

in: Erzincan 90, Kara M., Editor, Aydoğdu Yayınları, Ankara, pp.63-80, 1990

Other Publications