Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Âşık Bilâl Ceyhan ve Şiirleri

MILLI FOLKLOR , vol.8, no.64, pp.67-72, 2004 (Scopus)

Erzincan Folklorundan Örnekler

Mengüceli , vol.1, pp.30-34, 1980 (Non Peer-Reviewed Journal)

Erzincan Manileri

Mengüceli Dergisi , 1979 (Non Peer-Reviewed Journal)

Şağlam Molla

Mengüceli Dergisi , pp.8-10, 1979 (Non Peer-Reviewed Journal)

Erzincan Efsanelerinden Örnekler

Mengüceli Dergisi , pp.8-10, 1979 (Non Peer-Reviewed Journal)

Erzincan Folklorundan Örnekler

Türk Folklor Araştırmaları Dergisi , no.292, pp.6802-6803, 1973 (Non Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Erzincan'lı Şair Şems-i Hâyâli'nin "Tuhfetü'l-Uşşâk"ında Tip ve Kişilikler

Uluslararası Türk Dünyası Sempozyumu, Erzincan, Turkey, 9 - 12 October 2022, pp.1668-1725

Halk Hikâyelerinde Erzincan

Uluslararası Türk Dünyası Sempozyumu, Erzincan, Turkey, 9 - 12 October 2022, pp.2067-2098

Yöresel Kültürün Korunması

III. Erzincan Tarihi ve Kültürü Sempozyumu, Erzincan, Turkey, pp.1

Erzincan Adı Üzerine

Uluslararası Erzincan Sempozyumu, Erzincan, Turkey, 28 September - 01 October 2016, vol.I, pp.563-572

Müzik Öğretmenliği

Müzik Öğretmenliği Lisans Programı değerlendirme Paneli, Ankara, Turkey, 1 - 03 November 2004, pp.1

Erzincan Düğünlerinde Gelin-Güveyi Motifi

III. Milletlerarası Türk Halk Edebiyatı ve Folkloru Kongresi Bildirileri, Konya, Turkey, 9 - 11 October 1995, pp.140-147

Terzi Baba’nın Menkıbeleri

I. Ahilik Haftası II.Terzi Baba Sempozyumu, Erzincan, Turkey, 8 - 14 October 1990, pp.1

Erzincan’da Mani Anlatma Geleneği

I.Erzincan Tarih ve Kültür Sempozyumu, Erzincan, Turkey, 11 - 13 February 1987, pp.1

Books & Book Chapters

Âşık Murat Çobanoğlu'nun Şiirlerinde Nasihat

in: Türk Âşıklık Geleneği ve Aşık Veysel, Prof. Dr. Hakan YEKBAŞ,Prof. Dr. Ömür CEYLAN, Editor, Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları, Sivas, pp.125-140, 2023

Erzincan Efsanelerinden Örnekler

in: Erzincan'dan Derlenen Masal,Efsane ve Hikâye Örnekleri, Tahir Erdoğan Şahin, Editor, Doğu Ciltevi Yayınevi, Erzincan, pp.7-202, 2020

Erzincan Adı Üzerine

in: Erzincan Tarihi, Doç. Dr. İbrahim ÜNGÖR Dr. Öğr. Üyesi Funda NALDAN, Editor, Erzincan Valiliği, Erzincan, pp.20-28, 2020

Destan

in: Eğitim Fakülteleri İçin Çocuk Edebiyatı, Ömer YILAR-Lokman TURAN, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.3-267, 2007

Erzincan Manileri

Şenkal, Ankara, 1994

Deprem ve Erzincan

Mega Basım Alfa Basım Yayım, İstanbul, 1992

Tarım Orman

in: Erzincan 90, Kara M., Editor, Aydoğdu Yayınları, Ankara, pp.63-80, 1990

Other Publications

Metrics

Publication

46

H-Index (WoS)

1

Citiation (TrDizin)

1

H-Index (TrDizin)

1

Project

3

Thesis Advisory

7

Open Access

2
UN Sustainable Development Goals