OSMANLI DEVLET BÜTÇELERİNİN ANALİZİ: 1909-1918 BÜTÇELERİ ÜZERİNE BİR ANALİZ


TORAMAN C., SÖNMEZ A. R., TORAMAN A.

Muhasebe ve Finans Tarihi Araştırmaları Dergisi, 2022 (Peer-Reviewed Journal)