PREDICTION OF SEISMIC PERFORMANCE LEVELS OF CORRODED REINFORCED FRAMES


Ayaz Y., Yalçıner H., Kumbasaroğlu A., Turan A. İ., Çelik A.

III.INTERNATIONAL CONGRESS OF APPLIED SCIENCES, Baku, Azerbaijan, 7 - 10 June 2022, vol.9786258323191, pp.148-152

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 9786258323191
  • City: Baku
  • Country: Azerbaijan
  • Page Numbers: pp.148-152
  • Erzincan Binali Yildirim University Affiliated: Yes

Abstract

Betonarme yapılarda meydana gelen donatı korozyonu, sebep olduğu problemlerden dolayı inşaat sektöründe büyük bir sorun oluşturmaktadır. Korozyon oluşumu yapıların güvenliğini negatif yönde etkilemesine ek olarak ülkelerin ekonomilerini de olumsuz yönde etkilemektedir. Betonarme donatısının korozyona maruz kalması ile betonda çatlama donatı çapında ve aderans kuvvetinde azalma gibi birçok olumsuz sonuç ortaya çıkarmaktadır. Bu olumsuz sonuçların meydana gelmesi ile yapıların projelendirme safhasında öngörülen dayanım, rijitlik, süneklik ve yanal yer değiştirme kapasiteleri için hedeflenen değerlerden uzaklaşılmaktadır. Son yıllarda korozyona maruz kalmış betonarme yapıların sismik performans seviyelerinin değerlendirilmesi için birçok yaklaşım ve model geliştirilmiştir. Fakat geliştirilen bu modellerde korozyon süresince servis yükünün etkisi ihmal edilmiş olup yapılan çalışmalar genel olarak tek eğrilikli betonarme kolonlar üzerine yoğunlaşmıştır. Korozyon etkisinde yapısal bir modelin oluşturulabilmesi için kolon-kiriş ve kolon temel birleşim bölgelerinin davranışının doğru bir şekilde analiz edilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda betonarme çerçeveler üzerine gerçekleştirilecek olan deneysel çalışmalardan elde edilecek veriler büyük önem taşımaktadır. Yapılacak olan bu deneysel çalışmanın ilk aşamasında hızlandırılmış korozyon yöntemi kullanılarak %10, %20 ve %30 oranlarında korozyona maruz bırakılacak toplamda 6 adet tek açıklıklı betonarme çerçevesi, farklı korozyon oranları ve korozyon süresince etki edecek yükleme tipine bağlı olarak (servis yükleri etkisi altında ve servis yükü olmadan) süneklik oranlarını tahmin etmeye yönelik deneye dayalı modelin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.