Online ve Yüz Yüze Yapılan Aile Hekimliği Kongrelerinin Bildiri Raporlama Kalitesinin Değerlendirilmesi: Kesitsel Bir Çalışma


GÜRSOY E., YAĞIZ M.

Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care, 2023 (Peer-Reviewed Journal)