10. Sınıf Matematik Derslerinde DMÖN Kullanılmasıyla İlgili Öğretmen Görüşleri (Türkiye ve İran Örneği)


Babapour Golezani A.

Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Dergisi, vol.2, no.1, pp.129-143, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 2 Issue: 1
  • Publication Date: 2021
  • Journal Name: Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Dergisi
  • Page Numbers: pp.129-143
  • Erzincan Binali Yildirim University Affiliated: No

Abstract

Bu araştırmada; Türkiye ve İran 10. Sınıf öğrencilerinin ikinci dereceden denklemler ünitesi için tasarlanan Dinamik Matematik Öğrenme Nesnelerinin (DMÖN)’lerin kullanılması hakkında orta öğretim matematik öğretmenlerinin görüşlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması deseni kullanılmıştır. Durum çalışması, sınırlı bir sistemin nasıl işlediği ve çalıştığı hakkında sistematik bilgi toplamak için çoklu veri toplama kullanılarak o sistemin derinlemesine incelenmesini içeren metodolojik bir yaklaşımdır. Araştırmada, matematik eğitiminde DMÖN’lerin kullanılması ile ilgili her iki ülkenin MEB’ine bağlı dört matematik öğretmenin görüşlerini almak için 5’er sorudan oluşan açık-uçlu öğretmen görüşme formu kullanılmıştır. Soruların hazırlanmasında Atatürk Üniversitesinde görevli olan bir profesör ve iki doktor öğretim üyelerinin görüşleri dikkate alınmıştır. Nitel verilerin analizinde Durum veri analizi kullanılmıştır. Araştırmada, her iki ülkenin matematik öğretmenlerinin görüşlerinden elde edilen bulgular sonucunda; DMÖN’lerin sağladığı kolaylıklardan dolayı öğrenme-öğretme ortamında kullanılmasının faydalı olduğu belirtilmiştir.

Anahtar kelimeler: Dinamik matematik öğrenme nesneleri, DMÖN, Bilişim Teknolojileri, Etkili Öğrenme, Eğitimde Teknoloji Entegrasyonu, Kalıcı Öğrenme.