Obstruktif Uyku Apnesi Sendromu OUAS Olan Olguların İlaç İlişkili Uyku Endoskopisinde Dexmedetomidinin Ve Propofolün Etkinliğinin Karşılaştırılması


KUYRUKLUYILDIZ U. , binici O., ONK D. , AYHAN ÇELİK S., TORUN M. T. , ÜNVER E. , ...More

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 48. Ulusal Kongresi, Turkey, 25 - 29 October 2014

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey