İSLAM’DA DİNDAR VE DİĞERKAMLIK: KUR’AN-I KERİM’DE “İSAR” AYETİNE TARİHSEL FENOMENOLOJİK BİR YAKLAŞIM


Creative Commons License

ALICI M.

AKRA KÜLTÜR SANAT VE EDEBİYAT DERGİSİ, vol.7, no.17, pp.13-20, 2019 (Peer-Reviewed Journal)