NANOPARTİKÜLLERİN FARE TESTİS DOKUSUNDA ENDOPLAZMİKRETİKULUM STRESİ ÜZERİNE OLAN ETKİLERİ


ÖZGÜL ABUÇ Ö., ÜNAL B.

GEVHER NESİBE4. ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ, 23 - 24 November 2020

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text