Recaizade Mehmet Celâl’in Hayal-İ Celâl Adlı Eserinin Sadeleştirilmiş Metninin Diliçi Çeviri Bağlamında Değerlendirilmesi


Yeter G. B.

Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.11, pp.251-264, 2018 (Peer-Reviewed Journal)