Kurumsal Yönetim Uygulamalarının Çalışma Sermayesi Yönetimi Üzerine Etkisi: BİST İmalat Şirketleri Üzerine Bir Uygulama


Creative Commons License

AYTEKİN M., SÖNMEZ A. R.

Business and Management Studies: An International Journal, vol.7, no.1, pp.327-351, 2019 (Peer-Reviewed Journal)