Türkiye’de Pozitif Genç Gelişimine ilişkin yapılan araştırmalar: Bir içerik analizi çalışması


YALÇIN R. Ü. , ÖZDOĞAN A. Ç. , HASPOLAT N. K. , AĞIRKAN M., ÇELİK O.

23. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, 13 - 15 June 2022

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text