Çocukların Robotik ve Kodlamaya Yönelik Görüşleri


Yıldırım Ö., Koç A., Kayalar M. T.

4. Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, Antalya, Turkey, 24 - 27 November 2022, pp.1-2

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1-2
  • Erzincan Binali Yildirim University Affiliated: Yes

Abstract

Çocuklarda programlama becerisini, analitik düşünme becerisini ve bilgi işlemsel düşünme becerileri gibi beceriler 21. yy’da çocuklarda olması beklenen beceriler arasında yer almaktadır. Robotik ve Kodlama eğitimi bu becerilerin kazandırılmasında uygulanana başlıca eğitimlerden biridir. Çalışmanın amacı 7-14 yaş aralığındaki çocukların robotik ve kodlama kursuna yönelik görüşlerinin ortaya çıkarılmasıdır. Bu kapsamda yaz sürecinde 7-14 yaş aralığındaki çocukların 20 saatlik bir kursa sonunda, kursa yönelik görüşleri alınmıştır. Çocukların görüşleri yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığı ile toplanmıştır. Toplanan veriler içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. İçerik analizi yöntemini uygularken Nvivo analiz programı kullanılarak, veriler kod, kategori ve temalara ayrılmıştır. Çalışmaya toplam 9 öğrenci katılmıştır. Ayrıca 5 veliden öğrencilerin kursa yönelik görüşlerini destekleyici görüşleri alınmıştır. 9 katılımcıların 7 tanesi erkek, 2 tanesi kız çocuktan oluşmaktadır. Çocukların genel olarak robotik ve kodlama kursunu almış olmaktan memnun olduklarını, geleceğe yönelik mesleki hayatlarında bu alanda çalışmak istediklerini, kursun devam etmesi yönünde isteklerinin olduğunu, kursun içerisindeki etkinliklerin B3 etkinliklerinden ziyade fiziksel kodlama gibi uygulamaya yönelik etkinliklerin daha fazla olmasını ve daha çok beğendiklerini ifade etmişlerdir. Kursa katılan çocukların daha önce robotik ve kodlama kursu almadan bu şekil de görüşler bildirmeleri de dikkat çekici olmuştur.