Kızıl Ötesi Görüntülerle Fotogrametrik Pafta Üretimi Ve Üç Boyutlu Modelleme


Ayhan E., AKAR Ö.

Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetim Dergisi, no.93, pp.38-43, 2005 (Peer-Reviewed Journal)