Ahmet Insel "The Crisis of Society in Turkey" Review of Books


Creative Commons License

Yazar A.

Other, pp.155-165, 2020

  • Publication Type: Other Publication / Other
  • Publication Date: 2020
  • Page Numbers: pp.155-165

Abstract

In this study, which was written by Ahmet İnsel "The Crisis of Society in Turkey" book was evaluated. Of the late Ottoman period, up to the Turkey Republic of 90s, social, political and economic on the assumption that there exists a state of crisis, experienced changes are jointed together actors and internal dynamics are analyzed. The cases described in the book are examined in the context of specific event patterns and following a chronological title sequence.

Bu çalışmada Ahmet İnsel tarafından yazılmış olan “Türkiye Toplumunun Bunalımı” adlı kitap değerlendirilmiştir. Osmanlı Devleti’nin son döneminden Türkiye Cumhuriyeti’nin 90’lı yıllarına kadar, toplumsal, siyasi ve ekonomik olarak bir buhran halinin var olduğu varsayımı üzerinden, yaşanan değişimler, birbirine eklemli taraflar ve iç dinamikler analiz edilmektedir. Kitapta anlatılan olgular belirli olay örüntüleri bağlamında ve kronolojik bir başlık silsilesi takip edilerek irdelenmektedir. Türkiye'nin kendine özgü koşullarını belirleyen etkenler arasında iç ve dış ekonomi, uluslararası siyaset gibi meseleler oldukça yadsınmış konumdadır.