ÇILDIRLI ÂŞIK ŞENLİK BİBLİYOGRAFYASI (1989-2023)


Kara R., Yıldız S.

TÜRÜK Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi, vol.11, no.34, pp.133-159, 2023 (Peer-Reviewed Journal)