GÖRÜNTÜLEME EŞLİĞİNDE PERKÜTAN TORAKS BİYOPSİSİ TEK MERKEZ DENEYİMİMİZ


KARAVAŞ E., ÜNVER E.

2.ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİN ÇALIŞMALARI KONGRESİ, 4 - 05 May 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text