Hellenistik ve Roma Dönemlerinde Giresun Yerleşimleri


Kaymakçı S., Turak H.

Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.2, pp.430-447, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Antik dönemde yerleşim yerlerinin seçiminde belirleyici unsurlar günümüzdeki yerleşim yerlerinin seçiminde de öncülük etmişlerdir. Bunların en başında; su, toprak, coğrafi konum, tarihi doğal yollar ve maden yatakları gelmektedir. Yerleşmelerin seçiminde öncelikli olarak su kaynaklarının olması, verimli ırmak vadileri ve denize sınır olması faktörü öncelikli tercih sebeplerinden olmuştur. Giresun coğrafyası hemen hemen tüm bu özellikleri barındırmaktadır. Doğu Karadeniz Bölgesi önemli akarsu ağlarına ve limanlara sahiptir. Bunun yanında Orta Karadeniz ile Kafkasya Bölgesi arasında bir köprü görevi üstlenmiştir. Bölge en erken devirlerinden itibaren geçiş noktası durumunda olup çevre kültürler ile ilişkidedir. Giresun ili kıyı kesimi ile dağlık kesimde yapılan arkeolojik araştırmalar ile elde edilen buluntular sayesinde bölgenin Hellenistik ve Roma Dönemleri kültürlerine ve yerleşim arkeolojisine dayalı önemli bilgilere ulaştık. Bu araştırmada; yerleşim yerlerinde tespit edilen seramiklerin yapısal özellikleri diğer bölgelerle arasındaki benzerlikler ve farklılıklar ortaya çıkarılmıştır. Giresun ve çevresi erken dönemlerden itibaren iskân edilmesine rağmen, genel anlamda bu bölgedeki araştırmalar daha yeni sayılabilir niteliktedir. Topografya yapısı ve bitki örtüsü de araştırmalardaki bu gecikmenin en önemli nedenlerindendir. Anahtar Kelimeler: Hellenistik, Roma, Giresun, Yerleşme, Seramik