SANAL KAYTARMA DAVRANIŞININ NEDENLERİ VE SONUÇLARININ İNCELENMESİ


Creative Commons License

Baş M.

International Marmara Social Sciences Congress IMASCON 2020 -Autumn, Kocaeli, Turkey, 4 - 05 December 2020, pp.381-390

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Kocaeli
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.381-390
  • Erzincan Binali Yildirim University Affiliated: Yes

Abstract

With the introduction of smart phones in our lives, studies have been discussed in a wider scope as "using internet and mobile technology for personal purposes, usually during working hours". Cyber loafing is the deliberate use of the workplace internet by employees for their own personal gain, during working hours, by browsing non-work related websites or by checking personal e-mails. With technological developments, employees can engage in non-work activities in the workplace not only with the internet of the workplace but also using the internet available on their smart phones or tablets. According to the 2018 TUIK data, the 72.9% of individuals in Turkey, where the use of internet, individuals used by most internet for browsing social media with a rate of 84.1%, followed by sharing site from watching videos (78.1%), Internet talking over the phone (69.5%) seeking information about health (68.8%) searching for information about goods and services (67.8%) listening to music (61.4%), sending / receiving e-mails (44%, 8), such activities have been found to follow. When the extent and purpose of internet usage in Turkey is analyzed, the purpose of personal internet use in the workplace and virtual cop behavior is considered to be inevitable in this direction. Among the causes of cyber loafing, demographic factors, personality traits, factors related to private life, individual factors formed by individual habits and beliefs; Work-related factors including organizational position, income level, stress, boredom, job structure and workload; There are organizational factors consisting of organizational norms, internet usage policies, organizational sanctions, internet access and organizational justice. Cyber loafing has various positive and negative consequences for businesses. Due to the increasing importance of cyber loafing activities for organizations, the concept of cyber loafing is examined in this study. In this context, information was given about the definition of the concept of virtual loafing, the causes and consequences of virtual loafing.

Akıllı telefonların hayatımıza girmesiyle birlikte daha sonra yapılan araştırmalarda, sanal kaytarma “genellikle çalışma saatleri içinde kişisel amaçlar için internet ve mobil teknolojinin kullanılması” şeklinde daha geniş kapsamda ele alınmıştır. Sanal kaytarma, çalışanların işyerinin internetini kasıtlı olarak, mesai saati içinde, işle ilgili olmayan internet sitelerinde gezinerek veya kişisel e-postalarını kontrol etmek suretiyle kendi kişisel çıkarları için kullanmalarıdır. Teknolojik gelişmelerle birlikte, çalışanlar işyerinde sadece işyerinin interneti ile değil kendi akıllı telefonlarında veya tabletlerinde mevcut bulunan interneti kullanarak da iş dışı aktivitelerde bulunabilmektedir. 2018 TÜİK verilerine göre, Türkiye’deki bireylerin %72,9’unun internet kullanımının bulunduğu, bireylerin en çok interneti %84,1 oranı ile sosyal medyada gezinme amaçlı kullandığı, bunu sırasıyla, paylaşım sitelerinden video izleme (%78,1), internet üzerinden telefonla görüşme (%69,5) sağlıkla ilgili bilgi arama (%68,8) mal ve hizmetler hakkında bilgi arama (%67,8) müzik dinleme (%61,4), e-posta gönderme/alma (% 44,8) gibi aktivitelerin takip ettiği tespit edilmiştir. Türkiye’de internet kullanımının yaygınlığı ve amaçları incelendiğinde, işyerinde kişisel amaçlı internet kullanımının ve sanal kaytarma davranışının da bu doğrultuda kaçınılmaz olduğu değerlendirilmektedir. Sanal kaytarma davranışının nedenleri arasında demografik faktörler, kişilik özellikleri, özel yaşamla ilgili faktörler, bireysel alışkanlık ve inanışların oluşturduğu bireysel faktörler; örgütsel pozisyon, gelir düzeyi, stres, can sıkıntısı, işin yapısı ve iş yükünden oluşan işle ilgili faktörler; örgütsel normlar, internet kullanım politikaları, örgütsel yaptırımlar, internete erişim ve örgütsel adaletten meydana gelen örgütsel faktörler bulunmaktadır. Sanal kaytarma davranışlarının işletmeler için çeşitli olumlu ve olumsuz sonuçları bulunmaktadır. Sanal kaytarma faaliyetlerinin örgütler için artan önemi nedeniyle bu çalışmada sanal kaytarma kavramı incelenmiştir. Bu çerçevede, sanal kaytarma kavramının tanımı, sanal kaytarmanın nedenleri ve sonuçları hakkında bilgi verilmiştir.