HİKÂYET-İ NİL-İ MÜBÂREK’İN AHVÂLİ (METİN-SÖZLÜK-İNCELEME)


Creative Commons License

SEZGİN M. N.

Uluslararasi Sosyal Bilimler Akademi Dergisi (USBAD), vol.4, no.9, pp.481-513, 2022 (Peer-Reviewed Journal)